Zásady ochrany
osobních údajů

Tyto Zásady ochrany osobních údajů popisují, jak jsou vaše osobní údaje shromažďovány, používány a sdíleny, když navštívíte stránky https://www.poctivejrealitak.cz (dále jen "stránky").

Osobní údaje, které shromažďujeme

Když navštívíte Stránky, automaticky shromažďujeme určité informace o vašem zařízení, včetně informací o vašem webovém prohlížeči, IP adrese, časovém pásmu a některých souborech cookie, které jsou ve vašem zařízení nainstalovány. Kromě toho při prohlížení Stránek shromažďujeme informace o jednotlivých webových stránkách, které si prohlížíte, o tom, jaké webové stránky nebo vyhledávací výrazy vás na Stránky odkázaly, a informace o tom, jak se Stránkami pracujete. Tyto automaticky shromažďované informace označujeme jako "Informace o zařízení".

Informace o zařízení shromažďujeme pomocí následujících technologií:

  • "Cookies" jsou datové soubory, které jsou umístěny ve vašem zařízení nebo počítači a často obsahují anonymní jedinečný identifikátor. Další informace o souborech cookie a o tom, jak je zakázat, naleznete na adrese http://www.allaboutcookies.org.

  • "Web beacons", "tagy" a "pixely" jsou elektronické soubory používané k zaznamenávání informací o tom, jak procházíte Stránky.

Kromě toho od vás při odeslání formuláře shromažďujeme informace o telefonním čísle. Tyto informace označujeme jako "informace o zákazníkovi".

Když v těchto zásadách ochrany osobních údajů hovoříme o "osobních údajích", máme na mysli jak informace o zařízení, tak informace o zákazníkovi.

Jak vaše osobní údaje používáme?

Informace o zákazníkovi, které shromažďujeme, používáme obecně k vyřízení všech poptávek zadaných prostřednictvím Stránek. Kromě toho tyto Informace o zákazníkovi používáme k:

  • komunikaci s vámi

  • prověřování poptávek z hlediska možného rizika nebo podvodu

  • pokud je to v souladu s preferencemi, které jste nám sdělili, poskytovat vám informace nebo reklamu týkající se našich produktů nebo služeb.

Informace o zařízení, které shromažďujeme, používáme k tomu, abychom mohli prověřovat potenciální rizika a podvody (zejména vaši IP adresu) a obecněji ke zlepšování a optimalizaci našich stránek (například vytvářením analytických údajů o tom, jak naši zákazníci procházejí stránky a jak s nimi pracují, a k vyhodnocování úspěšnosti našich marketingových a reklamních kampaní).

Vaše osobní údaje sdílíme s třetími stranami, které nám pomáhají používat vaše osobní údaje, jak je popsáno výše. Například používáme službu Google Analytics, která nám pomáhá pochopit, jak naši zákazníci používají Stránky - více informací o tom, jak společnost Google používá vaše Osobní údaje, si můžete přečíst zde: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy. Službu Google Analytics můžete také odhlásit zde: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

A konečně, vaše Osobní údaje můžeme také sdílet, abychom vyhověli platným zákonům a předpisům, abychom reagovali na soudní obsílku, příkaz k prohlídce nebo jiné zákonné požadavky na informace, které obdržíme, nebo abychom jinak chránili svá práva.

Jak je popsáno výše, vaše osobní údaje používáme k tomu, abychom vám poskytli cílenou reklamu nebo marketingová sdělení, o kterých se domníváme, že by vás mohla zajímat.  Další informace o tom, jak funguje cílená reklama, najdete na vzdělávací stránce Network Advertising Initiative ("NAI").

Cílenou reklamu můžete odmítnout pomocí nastavení cookies na Stránkách.

NEsledování

Vezměte prosím na vědomí, že pokud váš prohlížeč zobrazí signál Do Not Track, neměníme postupy shromažďování a používání dat na našich stránkách.

Vaše práva

Pokud jste obyvatelem Evropy, máte právo na přístup k osobním údajům, které o vás uchováváme, a právo požádat o opravu, aktualizaci nebo vymazání vašich osobních údajů. Pokud chcete toto právo uplatnit, kontaktujte nás prostřednictvím níže uvedených kontaktních údajů. Pokud jste evropským rezidentem, bereme navíc na vědomí, že vaše údaje zpracováváme za účelem plnění smluv, které s vámi můžeme mít (například pokud si prostřednictvím stránek objednáte naší službu), nebo jinak za účelem realizace našich oprávněných obchodních zájmů uvedených výše.

Uchování údajů

Pokud prostřednictvím Stránek zadáte poptávku, uchováme si vaše údaje pro naše záznamy, pokud nás nepožádáte o jejich vymazání.

Stránky nejsou určeny pro osoby mladší 18 let.

Změny

Tyto zásady ochrany osobních údajů můžeme čas od času aktualizovat, abychom zohlednili například změny našich postupů nebo z jiných provozních, právních nebo regulačních důvodů. Kontaktujte nás, chcete-li získat další informace o našich postupech ochrany osobních údajů, máte-li dotazy nebo chcete-li podat stížnost, kontaktujte nás e-mailem na adrese [email protected]

Provozovatel

Provozovatelem webu je Poctivej realiťák, s.r.o., spisová značka: C 383196 vedená u Městského soudu v Praze, IČ: 19267916, Korunní 2569/108, Vinohrady, 101 00, Praha 2, Česká republika.

Chcete prodat nemovitost se mnou?

kontaktujte makléře Michala na

+420 602 374 007 / nemo@poctivejrealitak.cz